Kontakt

 

 

Adress / föreningslokal

Föreningen har ingen klubblokal. Däremot hålls de flesta medlemsmötena på Seniorcentrum i centrala Eskilstuna.

Adress: Alva Myrdals gata 3 D.
Parkering finns i kvarteret mitt emot Värjan (utomhusparkering), parkeringshuset Vildsvinet eller - om man har tur - utmed Alva Myrdals gata.

Porten in till gården är olåst när vi har möte, men dörren in till möteslokalen är stängd.
Knacka på så kommer vi och öppnar.

Tills vidare är vår adress:

Eskilstuna Vykortsförening
c/o L Pettersson
Rademachergatan 2
632 19 Eskilstuna


Styrelse 2022
(Epostadress via föreningen, se notering efter varje person följt av (snabel-a) etunavykort.se.
Där det inte finns någon notering får man söka kontakt via dem som har notering.)

Lennart Pettersson, ordförande (mejl: ordforande)
Frasse Szabo, vice ordförande (mejl: massgeneral)
Yvonne Karlsson, sekreterare (mejl: sekreterare)
Inga-Lill Hedin, kassör (mejl: kassor)
Folke Johansson, ledamot
Anders Johansson, ledamot
Ingrid Larsson, suppleant

Revisorer:
Anitha Pettersson, sammankallande
Krister Dahl

Valberedning:
Kjell Karlsson

Mässgeneral:
Frasse Szabo

 
 

 

Medlemsfrågor:

Vill du bli medlem? Maila någon i styrelsen så sänder vi information och anmälningsblanketten till dig!
Om du mailar - glöm inte att ange ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer.