Kontakt

Föreningen har ingen klubblokal.

Däremot hålls de flesta medlemsmötena på Seniorcentrum i centrala Eskilstuna.
Adress: Alva Myrdals gata 3 D.
Parkering finns i parkeringshuset Vildsvinet eller - om man har tur - utmed Alva Myrdals gata.

Porten in är olåst när vi har möte, men dörren in till möteslokalen är stängd. Vi sätter upp lapp med telefonnummer man kan ringa för att bli insläppt.

 

Adress / föreningslokal

Tills vidare är vår adress:

Eskilstuna Vykortsförening
c/o L Pettersson
Rademachergatan 2
632 19 Eskilstuna


Styrelse 2021
(Epostadress via föreningen, se notering efter varje person följt av (snabel-a) etunavykort.se.
Där det inte finns någon notering får man söka kontakt via dem som har notering.)

Lennart Pettersson, ordförande (mejl: ordforande)
Frasse Szabo, vice ordförande (mejl: massgeneral)
Yvonne Karlsson, sekreterare (mejl: sekreterare)
Inga-Lill Hedin, kassör (mejl: kassor)
Folke Johansson, ledamot
Anders Johansson, ledamot
Ingrid Larsson, suppleant

Revisorer:
Anitha Pettersson, sammankallande
Krister Dahl

Valberedning:
Kjell Karlsson

Mässgeneral:
Frasse Szabo

 

Medlemsfrågor:

Vill du bli medlem? Maila någon i styrelsen så sänder vi information och anmälningsblanketten till dig!
Om du mailar - glöm inte att ange ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer.