Kontakt

Föreningen har ingen klubblokal.
Däremot hålls de flesta medlemsmötena på äldreboendet Måsta Äng (konferensrum Röda Rummet eller Vita Rummet) i Slagsta.

 

Adress / föreningslokal

Tills vidare är vår adress:

Eskilstuna Vykortsförening
c/o L Pettersson
Rademachergatan 2
632 19 Eskilstuna


Styrelse 2020
Lennart Pettersson, ordförande
Frasse Szabo, vice ordförande
Yvonne Karlsson, sekreterare
Inga-Lill Hedin, kassör
Folke Johansson, ledamot
Anders Johansson, ledamot

Styrelsesuppleant:
Ingrid Larsson

Revisorer:
Anitha Pettersson, sammankallande
Krister Dahl

Valberedning:
Kjell Karlsson

Mässgeneral:
Frasse Szabo

 

Medlemsfrågor:

Vill du bli medlem? Maila någon i styrelsen så sänder vi information och anmälningsblanketten till dig!
Om du mailar - glöm inte att ange ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer.