Kontakt

 

 

Adress / föreningslokal

Föreningen har ingen klubblokal. Däremot hålls de flesta medlemsmötena på ReTuna Återbruksgalleria.

Adress: Folkestaleden 7, Eskilstuna
Parkering: Fri parkering vid gallerian.

Mötena hålls en trappa upp i Konferensen, lilla sammanträdesrummet på höger sida.

Tills vidare är vår adress:

Eskilstuna Vykortsförening
c/o L Pettersson
Rademachergatan 2
632 19 Eskilstuna


Styrelse 2024
(Epostadress via föreningen, se notering efter varje person följt av (snabel-a) etunavykort.se.
Där det inte finns någon notering får man söka kontakt via dem som har notering.)

Lennart Pettersson, ordförande (mejl: ordforande)
Frasse Szabo, vice ordförande (mejl: massgeneral)
Claes-Göran Ros, sekreterare (mejl: sekreterare)
Inga-Lill Hedin, kassör (mejl: kassor)
Folke Johansson, ledamot
Anders Johansson, ledamot
Ingrid Larsson, suppleant

Revisorer:
Krister Dahl, sammankallande

Anitha Pettersson

Valberedning:
Styrelsen

Mässgeneral:
Frasse Szabo

 
 

 

Medlemsfrågor:

Vill du bli medlem? Maila någon i styrelsen så sänder vi information och anmälningsblanketten till dig!
Om du mailar - glöm inte att ange ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer.