Månadens vykort
Förr och nu
  December månads vykort (2006)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.
  Hösten 1895 invigde kung Oskar II Norra Sörmlands Järnväg. Därmed fick Eskilstuna direkt järnvägsförbindelse med Stockholm.
Detta går att läsa i Gösta Hellgrens bok "Minnesbilder i Gamla Vykort".
I Eskilstuna fanns på den tiden, förutom Centralstationen, Norra Station och Södra Station. Persontrafiken mellan dessa båda stationer upphörde 1927.
År 1931 förstatligades järnvägen och eldrift infördes 1936. Vid denna tid fick Södra stationen ny byggnad som revs 1976.
     


Foto: Kjell Karlsson

  Där Södra Jernvägsstation låg finns idag en bensinmack. Där det idag går en cykel- och gångväg låg det ena spåret. Idag finns endast ett spår för trafiken mot Stockholm. De gamla byggnaderna utmed Ruddammsgatan finns inte längre kvar. Däremot kvarteret nere vid Köpmangatan finns en del gammal bebyggelse kvar.
Fotot är taget 2 december 2006.


Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006
Maj 2006
Juni 2006
Juli 2006
Augusti 2006
September 2006
Oktober 2006
November 2006

   
     
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!