Månadens vykort
Förr och nu
Juni månads vykort (2006)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.
Vykort från Gymnastikgatan postgånget någon gång i mitten av 1930-talet. Gymnastikgatan leder fram till Fristadstorget och Eskilstuna Stadshus syns som första fasad till vänster. Här kan man notera att hörnet fortfarande har spår av de tinnar och torn som fortfarande fanns kvar.
Till höger ligger det "Öbergska huset" byggt i slutet av 1800-talet. 1927 byggdes en tredje våning till och den som har vägarna förbi kan på långsidan se Albert Öbergs monogram över ingången. I hörnet närmast kameran låg ölstugan "Tuna". Restaurangverksamheten har fortsatt i denna del med varierande framgångar.
Sparbankshuset, bortom Öbergska huset, byggdes 1914-1916. Sparbanken hade verksamhet i dessa lokaler fram till maj 1976.
Till vänster om Sparbankshuset syns Telegraf-huset.Byggnaden, som också uppfördes 1914-16, inrymde både post och telegraf.
   


Foto: Kjell Karlsson

Foto taget april 2006.
Förändringen är inte så stor. Det som kan noteras är att husfasaderna på både det Öbergska huset och Stadshuset har moderniserats - på gott och ont. De båda byggnaderna i bakgrunden, Sparbankshuset och Telegrafen, ser i stort sett likadana ut. Skillnaden är att de fönster, eller källargluggar, som fanns för att ta in kol och koks, har satts igen. På Sparbankshuset har man tagit upp en ingång på hörnet någon gång på 40-talet.

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006
Maj 2006