Månadens vykort
Förr och nu
September månads vykort (2008)
Vykort - Nybron, Klosters Kyrka och Kallbadhuset - postgånget på 1920-talet.

Kallbadhuset, byggt i ån vid Nybron 1879, med ingång från Nybron.

Badhuset revs 1903, och ersatt med ett nytt badhus (ses på bilden), nu med ingång från Stadsparken. Det blev 1914 tillbyggt och ändrat enligt önskemål från Eskilstuna Simsällskap, som bildats den 18 mars 1909.
Detta badhus hade ett 10-meters hopptorn på den manliga avdelningen. Tornet på den kvinnliga avdelningen var lägre.
Badhuset revs 1932 då det nya varmbadhuset vid Drottninggatan/Hamngatan tagits i bruk.


Foto: Kjell Karlsson

Kallbadhuset som låg till höger (från fotografens sida sett) om dåvarande bron vars sträckning var mot kyrkan. Ingången till Kallbadhuset var placerad i Stadsparken. Kallbadhuset revs i samband med att det nya varmbadhuset togs i bruk 1932.
Där Kallbadhuset låg ligger idag restaurangen Åbryggan.
Foto taget april 2006.

2008 års månadsbilder:

Januari 2008 (Ahlfeldtsgatan, Eskilstuna)
Februari 2008 (Nyforsgatan, Eskilstuna)
Mars 2008 ( Brandstationen, Eskilstuna)
April 2008 (Nyfors från Kajedtparken)
Maj 2008 (Gredby)
Juni 2008 (C E Johanssons fabrik)
Juli 2008 (Varmbadhuset/Vattenpalatset)
Augusti 2008 (Rademachersmedjorna)

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":
April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)
Januari 2007 (Flickskolan)
Februari 2007 (Bolinder Munktell)
Mars 2007 (Nyfors)
April 2007 (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)
Maj 2007 (Strömsholmen)
Juni/juli 2007 (Grönsta Trädgård)
Augusti 2007 (Torshälla)
September 2007 (Hwilsta Herrgård)
Oktober 2007 (IOGT/NTO Sommarhem, Skogstorp)
November 2007 (Vy av Hamngatan)
December 2007 (Eskilsparken)
   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!