Månadens vykort
Förr och nu
Maj månads vykort (2007)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.


Vykort över Strömsholmen. Postgånget under 1950-talet.

 

 


Vykort - Strömsholmens restaurang i närbild. Vykortet är postgånget 1930.

Vy över Strömsholmen i centrala delarna av Eskilstuna.

Strömsholmen benämndes Fårkätteholmen under 1600-talet. Senare kallades holmen även Havretäppan eller Sliphusholmen. Det senare härrör förmodligen från "Stora sliphuset" som uppfördes i början av 1800-talet.
Ett nytt stort Sliphus uppfördes 1891, vilket syns till vänster på översta vykortet. Detta var kanske ett av de första "nätverkshusen" som fanns i Eskilstuna? Det hyrdes nämligen ut lokaler till småföretagare som här kunde få tillgång till elektricitet till sin verksamhet. Byggnaden revs 1954.
Till höger ses Bolinder Munktells fabriksbyggnader.

Restaurangen på Strömsholmen byggdes år 1899. Den var under många år en mycket populär sommarservering. 20- och 30-talet var restaurangens glansperiod. Säsongen inleddes Valborgsmässoafton. Tyvärr blev inget sig likt efter andra världskrigets slut då Strömsholmen hade "ockuperats" av luftvärnspjäser till skydd för Gevärsfaktorets byggnader strax bakom restaurangen. 1953 revs byggnaden.

(Källa: Marie-Louise Nanryds bok "Gatunamnen i Eskilstuna".
Bjarne Moelvs och Sören Lindells bok "En bok om Eskilstuna" Liber Förlag.
)

 


Foto: Yvonne Karlsson

Sliphuset och restaurangen är borta. Bolinder Munktell finns dock kvar. Där bedrivs visserligen annan verksamhet idag än tidigare. I området finns ett av det mest spännande och expansiva "nätverkshusen" (Munktell Science Park) i Eskilstuna.
Under sommartid blomstrar ändå verksamheten på Strömsholmen.
Här hålls konserter, festivaler och uppträdanden av klass. Tivoli med lottstånd i långa rader, öltält och annat som har med nöje att göra.
En del Eskilstunabor tar tillfället i akt, när solen värmer gott, att ligga och sola, äta picknickkorgens innehåll m m där ute.
Visst vore det väl trevligt att få en restaurang av klass att besöka återigen?

Gångbron från Hamngatan över till holmen byggdes upp igen under 2006.

Fotot är taget i slutet av april 2007.

 

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)

2007 års månadsbilder:

Januari månad (Flickskolan)
Februari månad (Bolinder Munktell)
Mars månad (Nyfors)
April månad (Nygatan, Gamla Tekniska Skolan)

   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!