Månadens vykort
Förr och nu
Mars månads vykort (2007)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

Nyforsgatan-Brogatan i Nyfors.
Byggnaden till vänster uppfördes år 1901 på Nyforsgatan 24, där hade Eskilstuna arbetares konsumtionsförening sin butik under tidigt 1900-tal. Huset revs i juni år 1969 men själva tornet är bevarat som minne av den gamla fastigheten och står numera mitt på Nyforsgatan. Det är en av de få detaljer som finns kvar efter rivningen av det gamla Nyfors på 60- och 70-talet.
Tvåvåningshuset i trä på andra sidan, Nyforsgatan 22, inköptes av Nyfors Municipalsamhälle och användes som"stadshus". Det revs 1956.
Västermarken - Nyfors - börjar bebyggas på allvar på 1870-talet utan vare sig stadsplan eller byggnadsordning, vilket fick betydande hygieniska konsekvenser med bl a. svåra epidemier. År 1889 bildades här ett municipalsamhälle med egna brand-, byggnads-, hälso- och ordningsstadgar. År 1907 inlemmades Nyfors i Eskilstuna stad.

Källa: Lindroth, D. Västermarken 1850-1880, 1979. Uppsala. Hittat på www.kulturarv.eskilstuna.se

   


Foto: Kjell Karlsson

Idag finns ingenting av det gamla kvar - förutom tornet som nämns ovan. I det bortre huset till vänster inryms idag förutom bostäder en livsmedelsaffär, m.m. Tidigare har här funnits både postkontor och systembolag.
I huset till höger - där en gång stadshuset låg finns idag det populära stället Underhund. Där arrangeras loppis och olika arrangemang av annan natur.
Det nya Nyfors byggdes upp under 60- och 70-talet.

   

Tidigare månaders bilder "Förr och nu":

April 2006 (vy från Fröslunda)
Maj 2006 (Nybroplan)
Juni 2006 (Gymnastikgatan, riktning mot Fristadstorget)
Juli 2006 (vy från Balsta)
Augusti 2006 (Nybron och Klosters kyrka)
September 2006 (Drottninggatan, riktning m Centralen)
Oktober 2006 (Torshälla, Stora Bron/LillJans Krog)
November 2006 (Rådhustorget)
December 2006 (Södra station)

2007 års månadsbilder:

Januari månad (Flickskolan)
Februari månad (Bolinder Munktell)

   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!