Månadens vykort
Förr och nu

April månads vykort (2006)
Om du vill se fotot/vykortet i större format kan du klicka på det så öppnas det i ett nytt fönster.

Fröslunda i slutet av 40-talet, möjligen början av 50-talet. Husen i bakgrunden är höghusen i Hästskobacken. Mellan huset i förgrunden och huset med gaveln ligger Björkhultsvägen.

 

Vykort, Sagokonst: Förlag: Urby Pappersbolag, Eskilstuna
 

Foto taget på samma plats i början av april 2006.
Nog kan man väl tycka att det var finare förr?!?
Huset längst till vänster har man byggt på med trapphus på utsidan.
Andra huset från vänster har fått balkonger på kortsidan.
Ett litet sophus/förråd (bakom Kom.fast.-flaggan) har byggts.
Och naturligtvis de hus i brunt tegel, som kallades "experimenthusen" av en del infödda Fröslundabor.
Den före detta gräsmattan är nu asfalterad.
Foto: Janne Hendén
 
   
Vykort och foton som finns på sidan tillhör Eskilstuna Vykortsförening eller dess medlemmar.
Du som lånar bilder får gärna göra det under förutsättning att du anger var du lånat bilderna!
Länka gärna till vår hemsida www.etunavykort.se. Detta gäller alla bilder!