Vy över Fristadstorget i Eskilstuna
1930-tal och 2020

 

Till vänster syns kvarteret som vintern 1967 i stort försvann. Trälängan som syns efter byggnaden där Handelsbanken har sin lokal brann och nya hus byggdes upp. Eskilskyrkan med sina två vita torn revs också så småningom. Sillgaraget, dvs saluhallen, finns ännu kvar på norra sidan av torget. Till vänster om Telegrafhuset låg Eskilstuna-Kurirens redaktion. Huset finns inte längre kvar. Telegrafhuset finns kvar! Bryggeriet är också borta. Kvarteret har huserat bank, tingsrätt (som fortfarande finns kvar) och butiker av olika slag.
Till höger kan vi notera att det ännu är obebyggt på tomten där hyreshus innehållande bostäder, kontor och restaurang kommer att finnas.
På torget sågs bilar parkera. Detta var tillåtet ända in på 1980-talet.
Vykortet är inte postgånget, därav en gissning att det är fotograferat i mitten av 1930-talet (bilarna är i alla fall från den tiden).

 

Tiderna förändras, likaså Fristadstorget. Gatan rakt fram (Nybrogatan) kallas i folkmun för restauranggatan.
Torget har fått både ris och ros. Några tycker det är tråkigt, några avundas oss Eskilstunabor den öppna ytan! Torghandeln finns, även om den inte syns på fotot som togs vid Covid-19-pandemins början. Dock är det medborgare (eller medlemmar som det heter numera) som rör sig på torget.
 
ch