Sörmlandsgården på Djurgården
i Eskilstuna 1929
Repris från augusti 2016
Nu ännu fler bilder.

 

Vykortet föreställer Sörmlandsgården som finns på Djurgården i Eskilstuna.

Djurgården , uppläts den 31 maj 1861 som lustpark. På nuvarande byggnadens plats, byggdes 1863 ett schweizeri, vilket revs 1906 1909. Se månadens vykort maj 2011.
1931 uppfördes herrgården, som invigdes den 3 september 1931 och som länge inrymde Eskilstunas museers samlingar, men är i dag privatägt.

Pilkrog, ligger utanför Sörmlandsgården och är en gästgivargård från Ytter-Järna socken. Sitt nuvarande utseende fick Pilkrog i början av 1800-talet. 1874 upphörde brännvins-utskänkningen och 1918 lades verksamheten vid Pilkrog ner. Pilkrog flyttades till Djurgårdsområdet 1922. Se månadens vykort april 2011.

Sörmlandsgården 2016. Aktiviteter på onsdagar, lördagar och söndagar under juni-augusti. Verksamheten avslutas den 28 augusti 2016, så passa på att göra ett besök!
Foto: Lennart Pettersson.

I maj månad 1927 firades Vårfest. Finklädda damer och herrar sitter
vid långbord och inmundigar godsaker.
Beskrivning över Sörmlandsgården. Fakta i form av varifrån respektive byggnad
kommer och när detta skedde. I det fall man vet när byggnaden tillkommit
finns även detta angivet.