Vy från stadshuset - Tekniska skolan, Fristadsskolan och S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna

 
Tekniska skolan, Västra skolan (byggdes 1863 och revs 1937) som blev Fristadsskolan, Allmänna Läroverket och Fors kyrkotorn.
Tekniska skolan (gamla teknisk), Fristadsskolan som byggdes 1938-39 och S:t Eskil gymnasium. Fors kyrkotorn har inte förändrats ett enda dugg. I bakgrunden syns Mälarsjukhusets höghus.
Åter till toppen av sidan!