Stadsparken i Eskilstuna

 
I Eskilstuna har vi turen att ha en grön lunga. Stadsparken började anläggas i mitten av 1800-talet. Den finns kvar än idag, dock något annorlunda utformad med andra aktiviteter som kan företas där. Men håll med om att den exotiska växligheten i stadsparken för 100 år sedan var fin!
 
 
 
Åter till toppen av sidan!