Nyårskort från början
av 1900-talet
Övre Hamn i Eskilstuna

 
Gott Nytt År! Stavningen tyder på att kortet är från 1910-talet. Dessförinnan stavade man Gott med ett d i, dvs Godt Nytt År!
Fotot förestället Övre Hamn, som låg vid Smörparken.
 
 
Åter till toppen av sidan!