Munktells Nya Gjuteri i Eskilstuna
1920 och 2016

 

Vykortet föreställer Munktells nya gjuteri som började byggas 1916 och stod färdigt 1918.

Ödetomt - här stod flera byggnader som innefattades i Bolinder Munktell. Gjuteriet revs i början av 1990-talet. Nu är marken sanerad och man kommer nu att påbörja byggnation av bostäder.
Foto: Lennart Pettersson.

Stilstudie av en annan del av ödemarken där Munktells gjuteri låg.