Några bilder från Drottninggatan
i Eskilstuna
1900-tal och 2000-tal

 

Drottninggatan i korsningen vid Rademachergatan. I kvarteret till höger låg Brandstation och i kvarteret till vänster ligger bl.a. Vattenpalatset. Rakt fram syns sommarrestaurangen på Strömsholmen. Vykortet är i ägo hos medlem i Eskilstuna Vykortsförening.

 
Drottninggatan - I bakgrunden syns Centralstation.
Drottninggatan 2006. På den tiden fick man åka på sträcken som vi ser närmast. Nu är den avstängd för annan trafik än bussar och de som bor på den här delen av Drottninggatan.
 
Nu står fotografen vid Centralstation. Hotell City till höger. I kvarteret därefter ligger idag Försäkringskassan m fl småföretagare. Till vänster finns några hus kvar idag. Mälardalens högskola tar en del av lokalerna i anspråk.
 
Drottninggatan 1957. Trafiken är livlig.
 
Drottninggatan/Kungsgatan. Idag ligger CityHuset i kvarteret till höger. Längre ned på Drottninggatan syns kvarteret där Brandstationen byggdes. Strömsholmen och sommarrestaurangen syns i kortets vänstra del.
 
Drottninggatan 1930/1940-tal.