Korsningen Nygatan/Gymnastikgatan 1902 och 2011

 

Fotograf: Lennart Pettersson

Nygatan 11,
huset till vänster i kvarteret Vakteln. Huset revs och var parkeringsplats fram till 2010.

Stadshuset, till höger byggdes 1896 1897, togs i bruk av stadsfullmäktige den 16 december 1897. Inrymde från början förutom sammanträdeslokaler, även stadshotell, systembolag, polis, brandkår, telegraf och pastorsämbetet. Ombyggt 1942 då tornen togs bort.

Västra Skolan , u ppförd 1863, tillbyggd med två flyglar 1872 1874. Skolan revs och en ny byggnad uppfördes på samma plats 1938 1939. Skolan döptes nu om till Fristadsskolan.

Nu pågår i kvarteret värjan en nybyggnad av ett bostadshus som kommer att vara inflyttningsklart hösten 2011.