Korsningen Nygatan/Gymnastikgatan 1902 och 2011

 

Nygatan 11, huset till vänster i kvarteret Vakteln. Huset revs och var parkeringsplats fram till 2010.

Stadshuset, till höger byggdes 1896 1897, togs i bruk av stadsfullmäktige den 16 december 1897. Inrymde från början förutom sammanträdeslokaler, även stadshotell, systembolag, polis, brandkår, telegraf och pastorsämbetet. Ombyggt 1942 då tornen togs bort.

Västra Skolan, uppförd 1863, tillbyggd med två flyglar 1872 1874. Skolan revs och en ny byggnad uppfördes på samma plats 1938 1939. Skolan döptes nu om till Fristadsskolan.