Styresmansbostaden, Gevärsfaktoriet
Eskilstuna

 

 

Vykort postgånget i början av 1900-talet. Styresmansbostaden är herrgården till vänster. I förgrunden syns plöjd åkermark.
På samma plats där Rademachers hus en gång legat byggde Rothoff år 1642 en ny bruksgård. Mangården omgärdades av en vacker trädgård och ekonomibyggnader. Delar av trädgården och nästan alla karpdammar finns kvar att njuta av i Rothoffsparken. När kronan köpte Carl Gustafs stads bruk ingick hela gården och familjen Rothoff flyttade till Lagersbergs säteri. Den gamla bruksgården blev snabbt omodern och ersattes därför år 1883 med en ny som ligger där än idag. Det gamla huset flyttades till Bergsgatan i Nyfors där det byggdes upp med ett helt nytt utseende och fungerade som flerfamiljshus.
(Källa: Texten ovan är hämtad från KulturArv (http://kulturarv.eskilstuna.se/) som i sin tur har använt källan: Pettersson, S & Törnkvist, M. Eskils Tuna vid Näria å, 2000. Eskilstuna museer.)

 
Styresmansbostaden är inbäddad i grönska. Här syns bara gaveln. Men den ligger där i stort sett oförändrad (i alla fall till det yttre) med sin park. Huset till höger är idag privatbostad.