Kvarngärdesgatan 8, 2009

Foto och copyright: Lennart Pettersson
Stämjärnet 2, Kvarngärdesgatan 8. Hösten 2009 renoverades fastigheten. Men i övrigt ser den ungefär likadan ut som 1907.