Kvarngärdesgatan 8, 1907

 

Kvarngärdesgatan 8 (vilket nummer fastigheten kanske inte hade 1907), står färdigt. Egnahem uppfördes på några ställen i Eskilstuna. Här är ett. Fastigheten finns med på 1907 års karta över Eskilstuna.