Norra Sörmlands Järnväg, 1903

 

Norra Sörmlands Järnväg, (Stockholmsbanan). Den 30 september 1895 invigde kung Oscar II Norra Sörmlands Järnväg (NSJ) då även Södra Station uppfördes. Den gamla bron över ån flyttades då till Nybrohamnen och gick över till Strömsholmen. Denna bro försvann ner i ån med vårisen i slutet av 1940-talet.
Ett sidospår drogs fram från Södra Station utmed Jören Vävares gata, norr om Gränsgatan, bort mot Norra hamn, och Norra Station vid Gränsgatan 18 byggdes.
Den 1 juni 1899 öppnades trafik på den nyanlagda banan till Mälarbaden.
NSJ var privatägt till 1931 då SJ övertog driften, då även persontrafiken till Mälarbaden och till Norra station upphörde.
Norra Station revs i slutet av 1940-talet, och bolagets lokstallar vid nuvarande OK, revs 1973 och OK öppnade sin nya bensinstation här 1974.

 

I Wikipedia finns följande att läsa:
"Norra Södermanlands Järnväg
(NrSlJ), numera ersatt av Svealandsbanan.
Järnväg från Saltskog (Södertälje), förbi Åkers styckebruk och Eskilstuna, till Nybybruk öppnad 1895. Längd 90 km. Samtidigt öppnades sidolinjerna Läggesta-Mariefred, 3 km, Åkers styckebruk-Strängnäs, 15 km, och Eskilstuna S-Eskilstuna N, 2 km. En förlängning från Nybybruk till Mälarbadens hamn, 4 km, skedde 1899. Vid Södertälje fanns spår till Södertälje uthamn. SJ tog över banan 1931. Eldrift 1936.

 • Sträcking:
 • Saltskog (Södertälje)
 • Tvetaberg station
 • Almnäs station
 • Johannesdal hlp
 • Nykvarn station
 • Ryssjöbrink hlp
 • Taxinge-Näsby station
 • Hedlandet hlp
 • Läggesta station
  • Mariefred station
 • Åkers styckebruk station
  • Valsberga station (vidare till Grundbro hlp, Malmby station och Strängnäs station)
 • Byringe station
 • Stålboga station
 • Eklången station
 • Ärla station
 • Hällberga station
 • Eskilstuna Södra
 • Eskilstuna C (med anslutning till TGOJ-Banan)
 • Brottsta hlp
 • Hällbybrunn station
 • Nybybruk station
 • Mälarbaden station
 • Mälarbadens hamn