Söder - Skarpskytten No. 6 på Lohegatan/Stensborgsgatan i Eskilstuna i december 2009

 

Foto och copyright: Lennart Pettersson

I hörnet Lohegatan och Stensborgsgatan ligger fastigheten Skarpskytten nummer 6 kvar,
i stort sett oförändrat. Trädet som syns i förgrunden är ett päronträd. Enligt uppgift från någon som varit upp i trädet och plockat päronen var de mycket goda!
I bakgrunden syns inte husen som har adress Kvarngärdesgatan. Däremot syns träden i Eskilsparken, som började anläggas 1910 i kvarteret däremellan.