Söder - Skarpskytten No. 6 på Lohegatan/Stensborgsgatan i Eskilstuna

 

I hörnet Lohegatan och Stensborgsgatan ligger fastigheten Skarpskytten nummer 6. Huset ligger kvar än idag. I bakgrunden syns husen som har adress Kvarngärdesgatan. Av Eskilsparken, som anläggs 1910 i kvarteret däremellan, syns ännu inga spår.