Klosters Kyrka i Eskilstuna - 80 år 2009!!

 

Klosters kyrka. Första gången tanken på en ny kyrka i Eskilstuna kom på tal var 1841, då Fors kyrka ansågs vara i så bristfälligt skick, att en första utdebitering på 16 skilling banco för varje oförmedlat mantal och motsvar-ande summa för stadsfastighet.

1856 hade insamlats 1403 riksdaler 46 skilling och 3 rst banco. Den 28 februari 1867 hade änkefru Jeanette Zetterberg upprättat en donations-urkund, där hon donerat allt vad som återstod av hennes kvarlåtenskap, sedan vissa andra anslag och arvoden utgått till en ny kyrkobyggnad.

Först under år 1900 började kyrkobyggnadsfrågan anta fastare former. Den 12 januari 1903 beslutades kyrkans plats till kyrkplanen å ”Norr”, och den 27 oktober 1908 beslöt kyrkostämman med Eskilstuna Stads-församling, att uppföra en kyrka till en kostnad av 525.000 kronor. Detta beslut kom aldrig till utförande på byggnadsritningarna år 1915 inte godkändes av Kungl. Maj:t.

Den 29 februari 1916 togs frågan upp på nytt och redan den 20 mars 1917 hade professor L.I. Wahlman samt arkitekterna Bror Almqvist och Otar Hökerberg inkommit med ett skissförslag till en ny kyrka i Eskilstuna.
Arkitekt Hökerberg inkom snart därefter med fullständiga kyrkobyggnads-ritningar jämte arbetsbeskrivning och kostnadsförslag.

Pga. av kriget fick förslaget vila och togs upp igen i oktober 1921 och Hökerberg framlade nu nya kostnadsberäkningar som slutade på 1.100.000 kronor. Den Zetterbergska fonden uppgick nu till 520.000 kronor.

Den 9 augusti 1924 beslutades att uppföra en kyrkobyggnad samt uppta ett 40-årigt lån på 450.000 kronor. Marken blev av Eskilstuna Stad kostnadsfritt upplåten till församlingarna.

Det första spadtaget togs den 17 november 1925. I augusti 1926 började tegelmurningen. Under sommaren 1927 slogs kyrkans valv och tak. Under vintern 1927/28 byggdes tornen och belades med koppartak. Kyrkan invigdes Kristi Himmelfärdsdag den 9 maj 1929 av biskop Sam Stadener.

Fram till 1949 gick vägen rakt mot mittporten, sedan omändrad så att trafiken löpte på båda sidor om kyrkan. När nya Nybron blev klar 1968, går all trafik på Västergatan.

 
Nedan följer fler fina bilder på Klosters Kyrka:
På bilden skymtar vi Klosters Kyrka i bakgrunden. Notera att byggnadsställningarna finns kvar. Bilden är tagen vid 1:a Maj-tåget 1928.
Bland de första vykorten som gavs ut på Nya Kyrkan, eller Klosters Kyrka. Kortet är från slutet av 1920-talet.
Klosters Kyrka och nya Nybron. Vykortet postgånget i slutet av 30-talet. "Nya" Kallbadhuset till höger i bild revs i mitten av 30-talet.
 
Här ser vi Klosters Kyrka i bakgrunden. Bilden är tagen från Stadshuset i början av 30-talet.
 
Flygbild över Klosters Kyrka. Även detta vykortet är från 30-talet.
Ännu en flygbild över Klosters Kyrka. Bilden är tagen i början/mitten av 60-talet. Notera bron, cirkulationsplatsen, Stadshotellet. Kvarteret till höger om Klosters Kyrka håller idag på att bebyggas.