Garage och parkeringsplats för de boende i kvarteret. Av "Bygget" finns inte ett spår. Svårt att tänka sig att här har brottats och att det varit cirkusföreställningar.
Lennart Pettersson tog fotot en vinterdag i december 2008.