Den 16-sidiga Idrottsbyggnaden - i folkmun kallat "Bygget" - låg på Ruddammsgatan 10. Byggnaden uppfördes 1911 till SM i brottning samma år.
Bygget moderniserades vid tre tillfällen. Revs 1955.
Vykortet är postgånget 1945.