C E Johanssons fabrik som det ser ut idag från samma vinkel. Idag bedrivs bl a gymnasieutbildning i lokalerna. Fotot är taget av Lennart Pettersson i den 21 maj 2008.