Foto: Kjell Karlsson

Eskilsparken anno 2007. Det mesta är sig likt ur denna synvinkel. Husen finns kvar. Parken har inte förändrats särskilt mycket.