Torshälla - Fotografen har även här stått på Husberget ovanför Stadskällaren och på kortet syns från vänster:
Apotekshuset,
det numera laxfärgade 3-våningshuset inrymmer inte längre något apoteket.
Kyrkskolan
, i bildens bakre vänstra del, byggdes år 1900, efter det att man på samma plats rivit Torshälla fattigstuga byggs 1838.
Kvarnen
nederst till höger på bilden, är från 1628, inrymmer sedan 1991 Biblioteket. Här arrangeras många utställningar och vernisager.
Järnhandlarhuset
numera utan reklam på gaveln, är byggt år 1900.  
Rådhuset
, byggdes upp först 1833 efter att det gamla brunnit ner vid branden 1798.
Kyrkan,
började byggas på 1100-talet och består av torn, ett treskeppigt långhus, kor och sakristia från 1400-talet. Vapenhuset i söder revs 1827 men byggdes upp 1966-1967.
Folkets Hus,
byggdes år 1900, är det vita huset till höger i bildens mitt, och inrymde biograf, cafe och bibliotek samt fackexpedition för Metall. Huset revs 1962. Ett nytt hus uppfördes på samma plats som påminner om det gamla.
Kraftstationen (kvarnfallet) som byggdes 1933 och utbyggdes 1960 till en effekt av 800 Kw tillkommit och Lill-Jans krog är borta.